Niedoceniana różnicówka i jej znaczenie

Wyłącznik różnicowoprądowy znany też pod nazwą różnicówki to urządzenie elektryczne zaliczane do grupy rozwiązań zabezpieczających. Jego naczelnym zadaniem jest zabezpieczenie użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym, różnicówki znajdują więc zastosowanie zarówno w instytucjach publicznych, jak i w domach oraz mieszkania.

Różnicówka jest w stanie realizować stawiane przed nią zadanie przede wszystkim dlatego, że wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Jeśli nie mamy do czynienia z żadnymi zakłóceniami, suma wektorowa prądu, który przepływa przez wyłącznik to zero. Wystarczy jednak, że w obwodzie, w dowolnym jego miejscu, pojawi się prąd upływowy, a suma ta przestanie być zerowa powodując indukowanie prądu w cewce. Jeśli urządzenie działa prawidłowo, w tym samym momencie powinno dojść do uruchomienia wyłącznika, a tym samym – przerwania obwodu. Skutkiem takiego działania będzie wyłączenie prądu, zakup różnicówki może przy tym ocalić nie tylko sprzęt, ale również ludzkie zdrowie i życie.