Licznik zużycia energii

Licznik zużycia energii to urządzenie przydatne w każdym budynku z dostępem do prądu. Model LE-02D-CT to trójfazowy licznik elektryczny, który można zastosować w układach bezpośrednich. Urządzenie to współpracuje z przekładniami prądowymi, w których prąd pierwotny mieści się w zakresie 5÷6000A, a prąd wtórny 5A. Jest to licznik wzorcowany statyczny.

Wyposażono go w diody, które obrazują pobór energii. Każda z diod przypisana jest do poszczególnych faz, a ich miganie oznacza pobór prądu na wskazanej fazie. Przedstawiany licznik elektryczny charakteryzuje się dokładnością 0,01 kWh. Pod dolną osłonką zacisków urządzenia znajduje się przycisk służący do programowania przekładni. Ze względów bezpieczeństwa rejestracja danych czynności nastawy przekładni może być dokonana wyłącznie jednorazowo. Licznik elektryczny posiada wyjście impulsowe SO+ – SO-, do którego mogą zostać podłączone inne urządzenia impulsowe szczytujące. Chcąc mieć gwarancję wiarygodnych pomiarów można zaplombować urządzenie.

Sklep elektryczny.pl

Jeśli szukasz artykułów elektrycznych zapraszamy do naszego sklepu elektryczny.pl. Gwarantujemy sprawną i profesjonalną realizację zamówień